บทความทั้งหมดโดย NirMLaTTaCh

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ” จัดโดย หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมจดหมายเหตุไทย และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของสมาคมจดหมายเหตุไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา […]

อ่านต่อ...

  สมาคมจดหมายเหตุไทย ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายจดหมายเหตุ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีทรัพยากรจดหมายเหตุเกี่ยวเนื่องกับ “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย” ทั้งในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ วัตถุจดหมายเหตุ ฯลฯ ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และประชุมประจำปีของสมาคมจดหมายเหตุไทย   รูปแบบการเผยแพร่ […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :             นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้สัมภาษณ์ :    […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :          นางสาวนัยนา แย้มสาขา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้สัมภาษณ์ :        […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :             นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม   ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย                    […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย                             […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง พฤฒิกุล ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย และอดีตอุปนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์  ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยและนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔         […]

อ่านต่อ...