ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ” จัดโดย หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมจดหมายเหตุไทย และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของสมาคมจดหมายเหตุไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย @BOT ชั้น ๕ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (รับจำนวนจำกัด) ที่ : https://bit.ly/3SeP00i

รายละเอียดการเดินทาง : https://www.botlc.or.th/visit

หมายเหตุ บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมจดหมายเหตุไทยชุดใหม่ (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) จะต้องเป็นสมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ (ใบสมัคร) และอยู่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *