เชิญชวนนำเสนอคอลเล็กชันจดหมายเหตุในงานเสวนาของสมาคมจดหมายเหตุไทย

 

สมาคมจดหมายเหตุไทย ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายจดหมายเหตุ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีทรัพยากรจดหมายเหตุเกี่ยวเนื่องกับ “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย” ทั้งในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ วัตถุจดหมายเหตุ ฯลฯ ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และประชุมประจำปีของสมาคมจดหมายเหตุไทย

 

รูปแบบการเผยแพร่

  • ร่วมเป็นวิทยากร เสวนาใน หัวข้อ “คอลเล็กชันจดหมายเหตุเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย”
  • โปสเตอร์แสดงผลงาน

 

กำหนดการเผยแพร่

ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และประชุมประจำปีของสมาคมจดหมายเหตุไทย วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

กำหนดการส่งผลงาน

แจ้งไปยังสมาคมจดหมายเหตุไทย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กรอกรายละเอียดใน https://forms.gle/T8GAvtPW1CoG5xPdA

ทางอีเมล thaiarchives.org@gmail.com

ทางกล่องข้อความ The Association of Thai Archives | Facebook

 

สอบถามรายละเอียด

คุณชลิดา              ๐๘ ๑๖๑๕ ๕๑๓๗

คุณยวิญฐากรณ์       ๐๘ ๑๙๑๖ ๐๗๐๘

คุณศิริเพ็ญ            ๐๙ ๙๒๑๙ ๔๔๔๐

 

หนังสือเชิญชวนนำเสนอคอลเล็กชันจดหมายเหตุในงานเสวนาของสมาคมจดหมายเหตุไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *