ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ” จัดโดย หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมจดหมายเหตุไทย และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของสมาคมจดหมายเหตุไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา […]

อ่านต่อ...

  สมาคมจดหมายเหตุไทย ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายจดหมายเหตุ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีทรัพยากรจดหมายเหตุเกี่ยวเนื่องกับ “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย” ทั้งในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ วัตถุจดหมายเหตุ ฯลฯ ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และประชุมประจำปีของสมาคมจดหมายเหตุไทย   รูปแบบการเผยแพร่ […]

อ่านต่อ...

เสวนา จดหมายเหตุสมัยใหม่ มุมมองและการพัฒนาสำหรับประเทศไทย

อ่านต่อ...