กิจกรรม

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้จุดประกายการจัดตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ตั้งแต่ก่อตั้ง ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ […]

อ่านต่อ...