อบรมทางวิชาการประจำปี 2558

web-banner-blue

สมาคมจดหมายไทย ร่วมกับ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการ  “อบรมทางวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ : เริ่มต้นถูกต้อง ปลายทางดีเลิศ”

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักหอสมุดแห่งชาติ  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมศึกษาดูงานที่     สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต  และ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน  เขตพระนคร

สำรองที่นั่งที่ติดต่อ :   คุณศิริเพ็ญ น้าสกุล โทร 099 219 4440  หรือ siripencurtin@gmail.com  หรือ    เว็บไซต์ : www.thaiarchives.com  

โอนเงินค่าลงทะเบียน : บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขาบางเขน เลขที่ 032-2-66401-2
ชื่อบัญชี : นางสาวเอมอร ตันเถียร  (เหรัญญิก สมาคมจดหมายไทย)

ส่งใบสมัครและสำเนาการโอนเงินที่ siripencurtin@gmail.com   หรือ FAX  02-952-9203

ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน จะได้รับ หนังสือและโปสเตอร์ภาพเก่าพร้อมกระเป๋า..มากันให้ได้นะคะ รับเพียง 150 ที่..เท่านั้น!

ดาวน์โหลด : จดหมายเชิญประชุมใหญ่ 2558 และแบบตอบรับ

ดาวน์โหลด : โครงการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

letter

ของแจก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *