สมาคมจดหมายเหตุไทย

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ” จัดโดย หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมจดหมายเหตุไทย และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของสมาคมจดหมายเหตุไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา […]

อ่านต่อ...

  สมาคมจดหมายเหตุไทย ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายจดหมายเหตุ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีทรัพยากรจดหมายเหตุเกี่ยวเนื่องกับ “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย” ทั้งในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ วัตถุจดหมายเหตุ ฯลฯ ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย และประชุมประจำปีของสมาคมจดหมายเหตุไทย   รูปแบบการเผยแพร่ […]

อ่านต่อ...

สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์และ

อ่านต่อ...
กิจกรรม

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :             นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้สัมภาษณ์ :    […]

อ่านต่อ...

ผู้ให้สัมภาษณ์ :             : นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช                     […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :          นางสาวนัยนา แย้มสาขา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้สัมภาษณ์ :        […]

อ่านต่อ...
ความเป็นมา
สมาคมจดหมายเหตุไทย
สมาคมจดหมายเหตุไทย ก่อกำเนิดจากความพยายามของกลุ่มบุคคลจากองค์กรจดหมายเหตุ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ
รายชื่อสมาชิกสมาคม
สมาคมจดหมายเหตุไทย
- สมาชิกประเภทหน่วยงาน/องค์กร ตลอดชีพ
- สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ
- สมาชิกประเภทองค์กรรายปี
- สมาชิกประเภทบุคคลรายปี
จดหมายข่าว
สมาคมจดหมายเหตุไทย
ตั้งแต่ฉบับแรกสมัยยังเป็น จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย พัฒนามาเป็นจดหมายข่าว สมาคมจดหมายเหตุสยาม จนถึงฉบับปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลด หรืออ่านออนไลน์
สมาคมจดหมายเหตุไทย
The Association of Thai Archives
เลขที่ 6/14 ซอยวัดบัวขวัญ 18 ถนนงามวงศ์วาน 23
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
อีเมล thaiarchives.org@gmail.com
www.facebook.com/TheAssociationofThaiArchives
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สมาคมจดหมายเหตุไทย 2557